Strandet Sommerhuslaug

OM STRANDET SOMMERHUSLAUG


Strandet Sommerhuslaug er drevet som forening, som har til formål at varetage grundejernes fælles interesser, herunder overholdelse af Deklarationen af 5. maj 1967, tinglyst 24. maj 1967.

BESTYRELSEN 2023-2024:

Formand:
Vibeke Kjær Sørensen
Rylevej 8
fibbe105330@gmail.com

Næstformand:
Pia Dolleris Popp

Kasserer:
Ann Rødsgaard Pabst

Vejformand:

Rasmus Wildau – Ekstern hjælp

Bådpladser:

Lena Hesager

Bestyrelsesmedlem:

Birgit Bjerg Larsen

Referent/sekretær:

Ann Rødsgaard Pabst, Ternevej
__________


Suppleanter:
Birthe Falkenberg

__________


Foreningens hjemmeside: strandetsommerhuslaug.dk

Kontakt til

G/F Strandet Sommerhuslaug:
strandet@strandet-sommerhuslaug.dkFØRSTEHJÆLP

Hjertestarter

Nabo-grundejerforeningen
har opsat hjertestarte på gavlen på:
Fasanvej 9, hvis uheldet skulle være ude. 


Nedenfor kan man en video om førstehjælp med hjertestarter. Det er altid at være forberedt

AFBRÆNDING & GRENAFFALD
En enig bestyrelse vedtog d. 23/9-2018 at afslutte engagementet i bortskaffelse af medlemmernes henkastede grenaffald. Det sker bl.a. med henvisning til “Regler for afbrænding i Skive Kommune”. Den enkelte beboer har selv ansvar for korrekt bortskaffelse af eventuelt have- og grenaffald (se mere i folderen).

AFFALDSGUIDE 
Nyttige anvisninger fra Skive Kommune om håndtering af affald og renovation, adresser på genbrugspladser m.v.

SORTERING

NYT FRA BESTYRELSEN

VEDTÆGTER & REGLER

ORDENSREGLER
OBS: Revideret okt 2023

 • Nyd endelig området og de tilhørende arealer på en gå- eller cykeltur. Det er dog ikke tilladt at bevæge sig ind på andres sommerhusgrunde eller Strandet Hovedgårds arealer. Nyd i stedet en tur på digerne og på de skønne stier.
 • Hunde skal føres i snor uden for ejers grund, og man samler hundens efterladenskaber op.
 • Da der er en del gående trafik på vejene henstilles der til, at den til enhver tid gældende hastighedsbegrænsning overholdes.
 • I perioden fra og med påske til og med efterårsferien, henstiller vi til, at der i tidsrummet kl 13-15, samt kl 19-09, ikke anvendes motordrevet værktøj i weekender og på helligdage.
 • Vi opfordrer til at give naboer besked, såfremt der afholdes private arrangementer, som kan være til gene for andre. Kontaktoplysninger til naboerne kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen eller lav et opslag i
  FB-gruppen: Strandet Sommerhuslaug.
 • Affald afleveres i de opstillede molokker, ikke rundt på arealerne. Såfremt et stykke affald ikke kan gå i den relevante molok er det storskrald, som man selv skal sørge for at få afleveret på genbrugspladsen.
 • I forhold til afbrænding af haveaffald henvises til regler gældende for Skive Kommune - Afbrænding (skive.dk)
 • Bådene i åen er privateje, og må kun benyttes med ejers tilladelse.
 • Fiskeri er kun tilladt med gyldigt fisketegn.
 • Vær opmærksom på at ethvert medlem er ansvarlig for at husstand, gæster og lejere overholder ordensreglerne for området


Bestyrelsen (rev. oktober 2023).
For almene bestemmelse se Deklarationen for området.

Generalforsamling 3. juni 2023

Der afholdtes generalforsamling 3. juni med valg af bl.a. y bestyrelse. Referat findes her: 

Ekstraordinær Generalforsamling og Skurmøde 13.10.2018
På Ekstraordinær Generalforsamling blev der vedtaget vedtægtsændringer for Grundejerforeningen. Efterfølgende afholdtes Skurmøde med drøftelse af løst og fast. Referat findes her. Opdaterede vedtægter fremgår under "Vedtægter & Regler"

Ny bestyrelse 2023-2024

Sommerhuslauget har fået ny bestyrelse - se sammensætning i oversigten til venstre på siden.


ARKIV

Generalforsamling 15. juni 2019

Generalforsamling 12. juni 2021 

Generalforsamling 25. juli 2020 

Vedtægter og deklaration (inkl. regler) 

BÅDPLADSREGLER 


Find os på nettet:


Foreningens Hjemmeside: www.strandet-sommerhuslaug.dk

Foreningen på Facebook: strandet sommerhuslaug